KONTAKT

Koje rodne nejednakosti se ispoljavaju u pojedinim fazama života? Kako se te nejednakosti reflektuju na kasnije životne faze, stvarajući nejednake šanse za žene i muškarce? Postoje li međugeneracijske promene u pogledu rodne nejednakosti?

Najnovije SeConS-ovo istraživanje socio-ekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj, iz dinamičke perspektive životnih tokova pokazuje u kojim se dimenzijama ispoljavaju rodne nejednakosti, koji su njihovi koreni i kakvi su im ishodi.

Dobijeni nalazi uskoro će biti predstavljeni u studiji, i to u zasebnim poglavljima, koje će se odnositi na decu, odrasle i starije. Posebno poglavlje biće posvećeno analizi međugeneracijskih razlika, tj. promena koje su se odigrale ili su u pojedinim slučajevima izostale.

Istraživanje socioekonomskih rodnih nejednakosti u Republici Srpskoj SeConS je za potrebe Gender centra Republike Srpske sproveo uz podršku UN Women BiH.