KONTAKT

Uključite se u debate „Kako otkloniti barijere na naučnom putu razvoja žena“

U okviru Inicijative “UdruŽene za znanje”, organizuju se četiri onlajn debate na temu „Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena”.

Prva će obuhvatiti specifičnosti na Univerzitetu u Novom Sadu, druga na Univerzitetu u Nišu, treća na Univerzitetu u Beogradu, a poslednja – završna biće rezime prethodnih, i na njoj bi trebalo da se definišu i neki konkretni koraci u vezi sa unapređenjem položaja žena na univerzitetima u Srbiji uopšte.

Pozivamo sve zainteresovane da proprate događaje preko Zoom plaforme, a u nastavku su detalji sa linkovima za uključivanje, kao i agende za svaku pojedinačnu debatu.

1.Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena sa posebnim osvrtom na specifičnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Novom Sadu, 14. oktobar od 11.00 do 12.30h

2.Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena sa posebnim osvrtom na specifičnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Nišu, 20. oktobar od 17.00 do 18.30h 

3.Kako otkloniti barijere na putu naučnog razvoja žena sa posebnim osvrtom na specifičnosti u oblasti rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Beogradu, 21. oktobar od 13.00 do 15.00h

Detaljne informacije o debatama možete pronaći na: https://udruzenezaznanje.org/ukljucite-se-u-debate-kako-otkloniti-barijere-na-naucnom-putu-razvoja-zena/