KONTAKT

Tomislav Novović je viši konsultant sa dvedesetogodišnjim profesionalnim iskustvom u reformi javne uprave, decentralizaciji, lokalnom i regionalnom razvoju, planiranju za razvoj i unapređenje poslovanja na lokalnom nivou, prevashodno sa međunarodnim razvojnim organizacijama (UNDP, UNICEF, FAO, EC, UN/Women, et). Ekpert je za monitoring i evaluacije sa značajnim profesionalnim iskustvom u evaluacijama nacionalnih strategija i politika, kao i projektnim i programskim evaluacijama, iz Srbije, Crne Gore, Ukraine, Makedonije, Tadžikistana, Kirgistana, Filipina i drugih zemalja.Tomislav Novović je radio kao ekspert za strteško planiranje u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Neke od najznačajnijih referenci su pripremanje Investicone startegije za Zapadno-bački okrug, opštine Odžaci i Kula, u Crnoj Gori je rukovodio pripremom Akcionog plana za Strategiju za regionalni razvoj, kao i investicionih strategija za opštine Ulcinj, Bar, Kolašin i Žabljak. U BiH je učetvovao na pripremanju strategije za razvoj prekogranične oblasti Foča i Plužine. 

• Priprema metodologija i sprovođenje evaluacija
• Razvoj monitoring matriksa za projekte i progreame
• Praćenje i vrednovanje projekata i politika
• Priprema analitičkih izveštaja
• Analize politika u različitim formama
• Razvijanje programa obuka i osposobljavanja, prevashodno javnih službenika
• Aktivnosti zagovaranja u različitim formama
• Upravljanje projektnim ciklusom
• Razvoj okvira za analizu rizika

• Monitoring i evaluacija javnih politika, programa i projekata
• Javne politike, sa posebnim fokusom na decentralizaciju i reformu javne uprave
• Lokalna samouprava i lokalni ekonosmki razvoj
• Zapošljavanje na lokalnom nivou, analiza tržišta rada
• Strateško planiranje
• Organizacijski razvoj
• Jačanje kapaciteta javnih službenika, uključujući i procenu kapaciteta, razvoj programa obuke, sprovođenje obuke
• Socio-ekonomski razvoj, sa posebnim fokusom na rast i nejednakosti iz regionalne i strukturne perspektive
• Rodna ravnopravnoost, sa posebnim fokusom na ekomonskim rodnim nejednakostima i pristup socijalnim pravima
• Analiza tržišta rada
• Socijalna ekonomija i preduzetništvo

Strategija investicija za Severnobački okrug –
:http://www.naled-serbia.org/upload/CKEditor/untitled%20folder/investiciona-strategija-sa-trogodosnjim-akcionim-planom-u-pogledu-investicionih-mogucnosti.pdf
Ukraine: Local Governance and Decentralization Assessment http://www.undp.org/governance/library_all.shtml
FRY Macedonia: Local Governance and Decentralization Assessment http://www.undp.org/governance/library_all.shtml
Tajikistan” Local Governance and Decentralization Assessment http://www.undp.org/governance/library_all.shtml
“Report on the assessment of capacities for budgeting at the local level in Montenegro”, April- June 2011 http://www.undp.org.me/files/reports/ijr/Annex%201%20Report%20on%20Budgeting%20in%20Montenegro.pdf
“Kosovo Decentralization Experience from the Region” http://www.crzmitrovica.com/engleski%20konacna_Layout%201.pdf
 “National Legal Framework for local governments international action”, UN-Habitat- Seville
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/National%20legal%20framework%20for%20local%20government%20international%20action.pdf
“Municipal Training Centre in Serbia- strategy/ policy paper (part of the broader study on training institutions in SEE)
 “Capacity Assessment of Municipalities in North Montenegro for the absorption of EC IPA funds” (available at: http://www.undp.org.me/ijr/191009/local%20governance.html)