SeConS tim

Olivera Vuković

Izvršna direktorka

Olivera Vuković

Izvršna direktorka

CV

Email: olivera.vukovic@secons.net

Slobodan Cvejić

Direktor istraživanja

Slobodan Cvejić

Direktor istraživanja

CV

Email: slobodan.cvejic@secons.net

Marija Babović

Direktorka programa

Marija Babović

Direktorka programa

CV

Email: marija.babovic@secons.net

Danilo Vuković

Stručni konsultant

Danilo Vuković

Stručni konsultant

CV

Email: danilovukovic@yahoo.com

Tomislav Novović

Stručni konsultant

Tomislav Novović

Stručni konsultant

CV

Email: tomislav.novovic@gmail.com

Mina Petrovic

Stručna konsultantkinja

Mina Petrovic

Stručna konsultantkinja

CV

Jovana Obradović

Istraživačica

Jovana Obradović

Istraživačica

CV

Email: jovana.obradovic@secons.net

Stefan Stefanović

Istraživač

Stefan Stefanović

Istraživač

CV

Email: stefan.stefanovic@secons.net

Savetodavni odbor

Vesna Bojicic Dzelilovic

Savetodavni odbor

Vesna Bojicic Dzelilovic

Savetodavni odbor

CV

Email: V.Bojicic-Dzelilovic@lse.ac.uk

Dalibor Petrovic

Savetodavni odbor

Dalibor Petrovic

Savetodavni odbor

CV

Email: d.petrovic@sf.bg.ac.rs

Natalija Bogdanov

Savetodavni odbor

Natalija Bogdanov

Savetodavni odbor

CV

Email: natalija.bogdanov@agrif.bg.ac.rs

Elena Bataglini

Savetodavni odbor

Elena Bataglini

Savetodavni odbor

CV

Ivana Aleksic

Savetodavni odbor

Ivana Aleksic

Savetodavni odbor

CV

Email: ivana.aleksic@britishcouncil.rs

Svetlana Stanarevic

Savetodavni odbor

Svetlana Stanarevic

Savetodavni odbor

CV

Email: svetlana_stanarevic@yahoo.com