KONTAKT

U okviru kampanje „16 dana aktivizma“, direktorka programa SeConS-a, Marija Babović, predstavila je u Banja Luci metodologiju za praćenje sprovođenja Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Metodologija je sačinjena za potrebe Gender centra Vlade Republike Srpske koji obavlja ulogu koordinacionog tela za sprovodjenje Konvencije. Predstavnice i predstavnici različitih ministarstava Republike Srpske razgovarali su o potrebama da se kapaciteti njihovih institucija dalje unaprede kako bi se omogućila efektivna implementacija Konvencije.