KONTAKT

Izvršna dirketorka Secons-a Olivera Vuković učestovala je na konferenciji „Slavimo život“ u Sarajevu, povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, govoreći na temu Pristup uslugama dugotrajne nege u Bosni i Hercegovini.

Konferencija je organizovana u okviru dva regionalna projekta: „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom pandemije COVID-19 i budućih katastrofa“ i „Hilfswerk Kuća podrške – Usluge za dostojanstven život starijih osoba u Gruziji i Bosni i Hercegovini“.

Projekat „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst.