KONTAKT

Secons grupa za razvojnu inicijativu i Odsek za umetnost i dizajn Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija iz Beograda sklopili su dogovor o saradnji koji će studentima osnovnih i master strukovnih studija omogućiti da u publikacijama koje Secons objavljuje predstave/objave svoje potpisane fotografije nastale tokom rada na nastavnom predmetu Fotografija.

Imajući u vidu da je Secons jedna od najistaknutijih organizacija u oblastima socio-ekonomskog razvoja, smanjenja siromaštva i socijalne inkluzije ugroženih grupa, rodne ravnopravnosti, ljudske bezbednosti, lokalnog razvoja, zapošljavanja i migracija, studenti će imati priliku da se tokom školske godine usmere na izradu društveno angažovanih fotografija u različitim oblastima.

Osim promocije svog rada i razvoja kreativnosti, studenti će moći da se na ovaj način isprobaju u naizgled jednostavnom, ali suštinski vrlo zahtevnom zadatku vizuelnog predstavljanja društvene i ekonomske problematike, poštujući dostojanstvo svakog pojedinca, a naročito pripadnika ranjivih grupa.

Istraživanja, analize politika i procesa, izazova i specifičnih društvenih i ekonomskih okruženja kojima se Secons bavi zahtevaju visok nivo promišljanja i senzibilnosti za ovu problematiku, što će studenti Odseka za umetnost i dizajn nesumnjivo pokazati tokom predstojeće saradnje, pretvaranjem reči u sliku i skretanjem pažnje zainteresovane javnosti na važne društvene probleme, ali i na svoj rad.