KONTAKT

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (KorSP) nastaviće da teži unapređenju institucionalnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji, dogovoreno je na sastanku članica Koalicije, koji je održan 7. septembra. Koalicija, kojom će narednih godinu dana predsedavati SeConS, proaktivno će raditi na izradi i usvajanju Strategije za razvoj socijalnog preduzetništva i njenog Akcionog plana.

Evropski pokret u Srbiji, uz saradnju ostalih članica KorSP će u oktobru predstaviti vodič o socijalnom preduzetništvu i održati radionicu, čiji je cilj da se predstavnicima Ministarstva prikaže što više primera socijalnih preduzetnika/ca, kako bi se na što bolji način pokazalo kako sam koncept funkcioniše u praksi.

Socijalno preduzetništvo je inovativan način da ljudi reše različite ekonomske, obrazovne, zdravstvene i ekološke probleme u svojoj zajednici kroz svoj rad – udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela. Koaliciju čine Evropski pokret u Srbiji, Grupa 484, Inicijativa za saradnju i razvoj Srbija, Smart kolektiv, SeCons i Trag Fondacija, a njena misija je da udruživanjem kapaciteta i resursa članice zajednički rade na stvaranju stimulativnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva i podizanju svesti ključnih aktera o značaju ovog koncepta za ekonomski napredak i održivi razvoj društva u celini.