KONTAKT

U Palati Srbija 12. i 13. oktobra je održan XI Međunarodni gerontološki kongres na temu „Gerontologija: Mogućnosti i perspektive u post Covid-19 svetu. Kroz niz sesija i predavanja govorilo se o najnovijim istraživanjima i dostignućima, ali su istaknuti i izazovi sa kojima se starije osobe suočavaju u vremenu koje nosi posledice Covid-19 pandemije.

U okviru panel-predavanja „Dugotrajna nega na Zapadnom Balkanu“, SeConS grupa za razvojnu inicijativu predstavila je podatke iz istraživanja o pristupu uslugama dugotrajne nege na Zapadnom Balkanu, koje je sprovedeno u okviru projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“. Projekat koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju Evropska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Reč je o ključnim nalazima istraživanja iz komparativne perspektive šest lokacija u kojima je istraživanje sprovedeno: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo*, Severna Makedonija.