KONTAKT

Slobodan Cvejić, direktor istraživnja SeConS-a predstavio je u Sarajevu rezultate istraživanja „Neformalne prakse zarobljavanja ekonomskih resursa od strane političkih elita: istraživanje partijske patronaže na Kosovu* i u Srbiji”, koje je sprovedeno u okviru Regionalnog programa promocije istraživanja (RRPP) tokom 2015. godine.

Na okruglom stolu pod nazivom „Neformalne prakse zarobljavanja ekonomskih resursa od strane političkih elita: istraživanje partijske patronaže na Kosovu i u Srbiji”, koji je SeConS organizovao u saradnji sa Transparency International (TI) u Bosni i Hercegovini predstavnici relevantnih organizacija civilnog društva u BiH, međunarodnih institucija i akademske zajednice diskutovali su o političkoj ekonomiji, političkom klijentelizmu i partijskoj patronaži u zemljama Jugoistočne Evrope.

Slobodan Cvejić, direktor istraživanja SeConS-a kazao je da politički klijentelizam, koji u nekim manjim razmerama predstavlja redovnu pojavu u svim političkim sistemima u svetu, kako u slabo razvijenim demokratijama tako i u više razvijenim, postaje opasan kada poprimi velike razmere. “Time konkuriše formalnom sistemu koji postoji u određenom društvu i koji treba da omogući razvoj društva i dobrobit svih građana”, kazao je Cvejić i dodao da se kroz politički klijentelizam u velikoj meri zloupotrebljavaju javni resursi od strane političkih i ekonomskih elita: “Da ne kažemo da se to odnosi na sve pripadnike političke i ekonomske elite, ali istraživanje u Srbiji je pokazalo da to ima ogromne razmere, te da se zapravo kroz strukturu političkih partija socijalizuju akteri koji će učestvovati u takvom jednom sistemu i vrlo predano izvršavati svoje uloge koje za krajnji ishod imaju to da oni koji su na vrhu piramide imaju najveću korist od funkcionisanja tog sistema“. Kako je objasnio Cvejić, na vrhu piramide se nalaze ljudi iz vrhova političkih partija, direktori ili nosioci funkcija u velikim i važnim javnim preduzećima, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou, jer se manji elementi te piramide formiraju i u pojedinačnim gradovima i opštinama. Zato je, kako je naglasio, potrebno jačati nezavisna tela: “Ombudsman, državni revizor, poverenici za zaštitu različitih prava treba da budu tela koja će imati veći značaj i čije će se odluke doslednije poštovati. „Na taj način možemo da postavimo zdravo seme u insticuionalni sistem koji će doprineti da se i ostale institucije menjaju u pravcu veće dobrobiti za sve građane. Naravno, to nije lak proces, i u tom smislu ovim nezavisnim institucijama sigurno treba pomoć civilnog društva, nevladinih organizacija koje se na različite načine zalažu za poboljšanje života građana“, poručio je direktor istraživanja SeConS-a.

Na okruglom stolu predstavljeni su i rezultati zajedničkog istraživanja Srđana Blagovčanina i Borisa Divjaka „BiH kao zarobljenik političke ekonomije i šta učiniti?“.