KONTAKT

U saradnji sa Odeljenjem za rodnu ravnopravnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Republike Srbije i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) je organizovala regionalnu konferenciju pod nazivom „Merenje rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu“.

Sa ciljem da utiče na razvoj politika rodne ravnopravnosti u zemljama članicama ReSPA, konferencija je okupila više od 50 službenika/ca koji se bave ovim pitanjima u relevantnim vladinim institucijama Zapadnog Balkana, stručnjaka/stručnjakinja iz regiona i EU, kao i predstavnika/ca nevladinih organizacija aktivnih u ovom području i međunarodnih organizacija (UNDP, EIGE, OEBS).

Glavne teme na konferenciji bile su politike rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu, kao i merenje rodne ravnopravnosti sa akcentom na Indeksu rodne ravnopravnosti i njegovoj primeni u kreiranju politika. Marija Babović, direktorka programa SeConS-a i autorka prvog Izveštaja o Indeksu rodne ravnopravnosti za Republiku Srbiju objavljenog 2016. godine, predstavila je svoja iskustva u ovoj oblasti.

Takođe, učesnici i učesnice su se upoznali sa glavnim nalazima komparativnog istraživanja o rodnoj ravnopravnosti u javnim upravama Zapadnog Balkana.

Više o ovoj konferenciji možete pročitati na sajtu ReSPA.