KONTAKT

U toku je regionalna konferencija „Populaciona dinamika, ljudski kapital i održivi razvoj u jugoistočnoj Evropi”, koja se održava u Sarajevu 21 i 22. novembra. Konferenciju organizuje Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Savetom za regionalnu saradnju (RCC) i Ekonomskom komisijom OUN za Evropu (UNECE). Jedna od panelistkinja koja će učestvovati na konferenciji je Marija Babović, programska direktorka SeConS-a.

Cilj konferencije je da okupi predstavnike akademske zajednice i civilnog društva i pokrene diskusiju o demografskim trendovima, ulaganju u humani kapital i poštovanje ljudskih prava, sa posebnim akcentom na žene i mlade. U fokusu konferencije biće i predstavljanje populacione politike koja podržava prosperitet i ljudska prava, zasnovane na principima Akcionog programa Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju i Agende 2030 za održivi razvoj.