KONTAKT

U ovoj studiji predstavljeno je stanje humanog razvoja u Srbiji 2010. Studija meri dostignuća u oblasti humanog razvoja i ispituje faktore koji predstavljaju podsticaj odnosno prepreku. Koncept humanog razvoja  se empiriski istražuje u Srbiji od 1996, a ovde se koristi u širem okviru politika socijalnog uključivanja. U ovom pogledu, socijalno uključivanje se shvata i kao proces i kao cilj opšte razvojne politike. Politike socijalnog uključivanja u EU formulisane su u pokušaju da naprave ravnotežu između ekonomskog rasta i socijalne pravde, odnosno da obezbede legitimnost evropskog socijalnog sistema i održivosti njegovog razvoja kroz bolje uključivanje građana u institucionalni okvir i razvojne procese.