KONTAKT

Ovaj priručnik predstavlja deo alata za osnaživanje organizacija civilnog društva kako bi postale uticajniji akteri u razvoju lokalnih politika rodne ravnopravnosti i dale kvalitetniji neposredan doprinos unapređivanju rodne ravnopravnosti u svojim lokalnim zajednicama. Uz priručnik alat sadrži i program obuka, kao i materijal za obuke koji je prilagođen za primenu u tri države Zapadnog Balkana u kojima se projekat sprovodi. Osim organizacijama civilnog društva, može podjednako biti koristan predstavnicima jedinica lokalne samouprave, kao i institucijama koje deluju na lokalnom nivou.