Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777Kaki777slot thailandAkun Slot GacorAkun GacorSlot Jp GacorMpo Slot GacorAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot Ovoslot gacor maxwin
COVID-19 i zaposlenost u Srbiji: uticaj pandemije i mera za njeno sprečavanje na zaposlenost i uslove rada - SeConS
KONTAKT

Pandemija izazvana virusom COVID-19 i mere Vlade koje su primenjene u odgovoru na nju, imale su snažan efekat na ekonomiju, rad institucija, dostupnost javnih i socijalnih usluga, ali i na svakodnevni život stanovništva. Sa namerom da se steknu uvidi u efekte koje su pandemija i mere Vlade imali na zaposlenost stanovništva, uslove rada tokom vanrednog stanja, prakse povezane sa brigom o domaćinstvu i članovima porodice, SeConS grupa za razvojnu inicijativu je uz delimičnu podršku Friedrich Ebert fondacije sprovela istraživanje na uzorku od 1.603 osobe, koje su bile zaposlene u februaru 2020. Istraživanje je sprovedeno sredinom aprila i ono odražava stanje i percepcije iz tog perioda.