KONTAKT

Brza procena zloupotrebe dečjeg rada u poljoprivredi u Srbiji je deo šireg međunarodnog projekta Međunarodne organizacije rada (MOR) „Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou za smanjenje pojave zloupotrebe dečjeg rada“, koji ima za cilj pružanje podrške zemljama u tehničkoj saradnji u oblasti zakonodavstva, primene, praćenja, razvoja i sprovođenja nacionalnih akcionih planova i poboljšanog sprovođenja politika i socijalnih programa koji imaju uticaja na zloupotrebu dečijeg rada.

Za potrebe ovog projekta, SeConS je sproveo kvantitativno i kvalitativno istraživanje o radnom angažovanju dece uzrasta od 5 do 17 godina u poljoprivredi u Srbiji. Glavni cilj istraživanja je jačanje znanja o situaciji dece angažovane na poljoprivrednim radovima u Srbiji određivanjem prirode, obrazaca, podele, dinamike, uzroka i posledica zloupotrebe dečjeg rada u poljoprivredi u Srbiji.