Vrsta publikacije: Izveštaj

Autor(i): Slobodan Cvejić
Izdavač(i): Forum mladih sa invaliditetom
Godina:2013

Tema(e): Socijalna inkluzija i smanjenje siromaštva, Zapošljavanje
Program(i): Istraživanje

Publikacija je nastala u okviru projekta “Platforma za sindikalno organizovanje osoba sa invaliditetom”, koji realizuju Forum mladih sa invaliditetom, Secons-grupa za razvojnu inicijativu, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fonda za otvoreno društvo. 

Cilj projekta je da doprinese razvoju i poštovanju prava osoba sa invaliditetom u radnom procesu, putem razvoja inovativne platforme za praćenje politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom i zaštite i ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada osoba sa invaliditetom.