Vrsta publikacije: Studija

Autor(i): Suzana Ignjatović, Dragomir Pantić, Aleksandar Bošković, Zoran Pavlović
Izdavač(i): Uprava za rodnu ravnopravnost Republike Srbije, Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije
Godina:2010

Tema(e): Rodna ravnopravnost
Program(i): Istraživanje

Istraživački projekat pod nazivom Empirijsko istraživanje stavova građana Srbije o rodnoj ravnopravnosti, sproveo je Institut društvenih nauka – Centar za politikološka istraživanja i javno mnjenje. Istraživanje je deo projekta koji implementira Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije. Glavni cilj istraživanja je da obezbedi empirijske podatke o javnom mnjenju Srbije o raznim pitanjima koja se odnose na rodnu ravnopravnost. 

Prvi deo istraživanja razmatra percepciju, iskustvo i uverenja koja određuju razne aspekte rodne ravnopravnosti. Drugi deo studije bavi se pozicijom javnog mnjenja o politici unapređivanja rodne ravnopravnosti. 

Studija je namenjena Upravi za rodnu ravnopravnost, kao i drugim institucijama, istraživačima, ženskim udruženjima, odnosno svima koji žele da informisano kreiraju programe za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti.