Vrsta publikacije: Preporuke za politike

Autor(i): SeConS
Izdavač(i): SeConS, Fondacija za otvoreno društvo
Godina:2016

Tema(e): Ciljevi održivog razvoja
Program(i): Istraživanje

Dokument je proizvod projekta „Javno zagovaranje ciljeva održivog razvoja posle 2015“, u kome Fondacija za otvoreno društvo i SeConS– grupa za razvojnu inicijativu analiziraju prilagođenost bazičnog okvira javnih politika u Srbiji za realizaciju ciljeva održivog razvoja koji su trenutno predloženi za agendu Ujedinjenih nacija posle 2015.

U tekstu je prikаzаn odnos između ciljevа održivog rаzvojа i:

- ministаrstаvа Vlаde Republike Srbije i određenih nezavisnih državnih organa (Takođe je prikazano i za koliko je različitih ciljeva održivog razvoja nadležno svako pojedinačno ministarstvo/ određeni nezavisni državni organ), i 

- važećih ili predloženih strategija Vlade Republike Srbije.