Vrsta publikacije: Preporuke za politike

Autor(i): SeConS
Izdavač(i): SeConS
Godina:2015

Tema(e): Ljudska bezbednost, Migracije
Program(i): Istraživanje

U sklopu realizacije projekta Prekogranična mreža za mir, pomirenje i ljudsku bezbednost u Srbiji su vođene konsultacije sa ključnim predstavnicima civilnog društva, lokalnih vlasti i donosiocima odluka u domenu bezbednosti. Na osnovu dobijenih saznanja, mapirane su ključne pretnje koje ugrožavaju građane Srbije, a koje su vrlo često ’normalizovane’ ili skrivene. Dokument sadrži precizan opis identifikovanih oblasti nesigurnosti, kao i preporuke za upotrebu koncepta ljudske bezbednosti u njihovom suzbijanju. Potrebno je:

• promovisati koncept ljudske bezbednosti kao deo javne debate

• dublje razumevanje mnogostrane prirode deprivacije i njenih posledica na bezbednost ljudi

• uspostavljanje struktuirane saradnje između različitih aktera za suzbijanje pretnji

• podsticanje dijaloga o pitanjima ljudske bezbednosti

• reforma politika bezbednosti.