Vrsta publikacije: Izveštaj

Autor(i): SeConS
Izdavač(i): FORUM 10
Godina:2021

Tema(e): Ljudska bezbednost
Program(i): Istraživanje

SeConS - grupa za razvojnu inicijativu je za potrebe i u saradnji sa Akademskom inicijativom „Forum 10“ u periodu od oktobra 2020. do januara 2021. godine sprovela istraživanje „Ocena efikasnosti institucionalnog odgovora na pandemiju COVID-19 u multietničkim zajednicama u Sandžaku/jugozapadnoj Srbiji i na jugu Srbije“. Osnovni cilj istraživanja je sagledavanje problema i izazova za posmatrane multietničke regione koji su prouzrokovani ili dodatno pojačani usled pandemije, kao i analiza i ocena institucionalnog i šireg društvenog odgovora na njih. Dodatno, cilj istraživanja je da ponudi činjeničnu osnovu za unapređenje postojećeg strateškog i praktičnog okvira za delovanje i suočavanje sa posledicama pandemije, kao i za povećanje otpornosti lokalnih zajednica na krize i šokove i efektniji odgovor u budućim sličnim situacijama.