Vrsta publikacije: Preporuke za politike

Autor(i): SeConS
Izdavač(i): SeConS
Godina:2020

Tema(e): Rodna ravnopravnost
Program(i): Istraživanje

Cilj ove inicijative je podsticanje zaposlenih i poslodavaca na intenzivnije korišćenje roditeljskog odsustva od strane očeva. Inicijativa je usmerena na istraživanje inovativnih modela koji treba da doprinesu ravnoteži poslovnog i privatnog života zaposlenih, na rodno odgovoran način. 

Ova brošura je nastala u okviru projekta „Rodno odgovorno upravljanje – Preraspodela neplaćenog rada”, koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.