Vrsta publikacije: Izveštaj

Autor(i): SeConS
Izdavač(i): UN WOMEN
Godina:2015

Tema(e): Rodna ravnopravnost, Vladavina prava, Ljudska bezbednost
Program(i): Praćenje i evaluacija

Predmet evaluacije su Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji i Akcioni plan za primenu Strategije, koji su bili na snazi od 2010 do 2015. Reč je o prvom Akcionom planu iz oblasti rodne ravnopravnosti u Srbiji, u čijoj je izradi učestvovala mreža partnera na nacionalnom i lokalnom nivou, u saradnji sa civilnim sektorom. Tim evaluatora činile su istaknute ekspertkinje za svaku od prioritetnih oblasti i specijalista za evaluacioni proces.

Cilj evaluacije bio je procena uspešnosti Vlade i njenih partnera u realizaciji aktivnosti predviđenih Nacionalnim akcionim planom. Za potrebe evaluacije sproveden je širok konsultativni proces, koji je uključio institucije i NVO koje su sprovodile aktivnosti predviđene Akcionim planom.

Ovaj izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku.