Vrsta publikacije: Studija

Autor(i): SeConS , GmbH Dornier Consulting International
Izdavač(i): Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Godina:2019

Tema(e): Rodna ravnopravnost, Lokalni razvoj
Program(i): Istraživanje

Ova studija nastala je u okviru projekta „Rodna ravnopravnost u saobraćaju u Srbiji“ (Gender Equality in Transport in Serbia - GETS) koji su realizovali Dornier Consulting International GmbH (Nemačka) i SeConS grupa za razvojnu inicijativu, za potrebe Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost (KTRR) i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, uz podršku Svetske banke.  

Glavni cilj ove studije je da pruži uvid u činjenično stanje na osnovu kog se izrađuju mere za unapređivanje rodne ravnopravnosti u saobraćaju. S obzirom na to da je saobraćaj jedan od ključnih sektora koji utiče na pristup resursima, rešavanje rodno specifičnih prepreka u transportu je od presudne važnosti za učešće u privrednom i društvenom životu i doprinos razvoju, ali i za lično blagostanje građana i kvalitet njihovih života.