Vrsta publikacije: Preporuke za politike

Autor(i): Univerziteta u Beogradu Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Izdavač(i): SeConS, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu
Godina:2019

Tema(e): Rodna ravnopravnost
Program(i): Praćenje i evaluacija

Policy brief nastao je kao rezultat diskusije radne grupe, organizovane u okviru konferencije „UdruŽene za znanje“. Radna grupa okupila je žene iz akademskih krugova i nezavisne stručnjake za rodnu ravnopravnost, donosioce odluka, organizacije civilnog društva i predstavnike medija, u cilju podsticanja diskusije o ženskim pravima, položaju žena u Srbiji i osnaživanju žena, sa posebnim akcentom na ženska ekonomska prava.