KONTAKT

Dosadašnji direktor istraživanja i član Upravnog odbora SeConS grupe za razvojnu inicijativu, Slobodan Cvejić, ulaskom u Savet REM-a, povukao se sa ovih pozicija u SeConS-u.

U svom pismenom obrazloženju, profesor Cvejić je naveo da je „ulazak u Savet REM-a javna funkcija, a to je po standardima mnogih donatora nespojivo sa upravljačkim pozicijama u organizacijama civilnog društva“.

SeConS grupa za razvojnu inicijativu zahvaljuje svom dosadašnjem članu Upravnog odbora i direktoru istraživanja na angažmanu i učešću u istraživačkim projektima.