KONTAKT

Životne prilike interno raseljenih lica u Srbiji i na Kosovu

Životne prilike interno raseljenih lica u Srbiji i na Kosovu

SeConS i Danski savet za izbeglice izradili su izveštaj o položaju interno raseljenih lica (IRL) u Srbiji i na Kosovu kao doprinos zajedničkom programu UNHCR –a i UNDP – a. U proleće 2008. godine sprovedeno je istraživanje među IRL u Srbiji i na Kosovu u cilju preciznijeg profilisanja ove ciljne grupe, koje uz zajednički izveštaj UNHCR i UNDP misije, i izveštaj iz Ankete o životnom standardu sprovedene 2007. godine na populaciji raseljenih lica, treba da omogući kreiranje adekvatnih mera za unapređenja položaja IRL.

Studija je imala za cilj da obezbedi dubinsko razumevanje položaja IRL na istraživanim područjima u Srbiji i na Kosovu. Mapirani su resursi i potrebe raseljeničke populacije u ovim područjima, stvarajući osnovu za planiranje programa i praktičnih mera.

Formirana je baza podataka koja sadrži detaljne informacije o pojedinačnim raseljeničkim porodicama u odabranim područjima na Kosovu i u Srbiji. Analizirani su obrasci/potrebe/resursi/šanse IRL, a zatim formulisane preporuke usmerene na poboljšanje životnih uslova IRL i trajna rešenja njihovog statusa.