KONTAKT

Žene u biznisu

Žene u biznisu

Projekat koji se nadovezuje na Polaznu studiju o preduzetništvu žena (Babović, 2012), sproveden je sa ciljem obezbeđivanja temeljnih znanja i informacija o položaju žena u biznis sektoru u Srbiji. U odnosu na prethodnu studiju, ta znanja su dvostruko proširena:

1) pored preduzetnica istraživanjem su obuhvaćene i menadžerke i

2) sprovedeno je panel istraživanje na poduzorku preduzetnica koje su bile intervjuisane 2011. godine. To je omogućilo da se mnogo jasnije i preciznije ispita uticaj različitih faktora na održivost i uspešnost biznisa.

Identifikovani su obim i karakteristike poslovnih aktivnosti koje predvode žene i njihov socijalni profil. Jedna od ključnih tema bili su potencijali i prepreke održivosti i uspešnosti poslovnih poduhvata žena. Osim toga, ispitani su položaj i karakteristike žena u biznis sektoru u Srbiji kako u odnosu na muškarce u Srbiji, tako i u odnosu na žene u drugim zemljama.

Izložene preporuke se u velikoj meri preklapaju sa onima iz Polazne studije, ali su obuhvatile i nove predloge koji su prilagođeni menadžerkama. Date preporuke treba da doprinesu unapređenju međusektorske saradnje između nadležnih ministarstava i predstavnika finansijskog i biznis sektora u kreiranju institucionalnih i poslovnih okvira i mehanizama za ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji danas.