KONTAKT

Zelena ekonomija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji

Zelena ekonomija u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji

Zelena ekonomija je alternativna vizija rasta i razvoja, koja teži unapređenju ljudskog blagostanja i socijalne jednakosti, istovremeno smanjujući mogućnost ekoloških rizika. Prelazak na novu, efikasnu i klimatski neutralnu zelenu ekonomiju nije lak i zahteva dobro planirane aktivnosti i učešće svih ključnih aktera.

Prvi korak u tom procesu bila je sveobuhvatna analiza trenutnog stanja zelene ekonomije u izabranim opštinama Bosne i Hercegovine (Bijeljina, Brčko, Tuzla), Hrvatske (Vukovar, Osijek, Ilok), Crne Gore (Kolašin, Plužine) i Srbije (Pančevo, Golubac, Majdanpek), u sledećim oblastima:

Sektor za transport i njegovi potencijali za ozelenjavanje,

Upravljanje otpadom (tretman i odlaganje otpada, zagađenje vazduha i tretman otpadnih voda),

Energetska efikasnost uključujući procenu energetske efikasnosti u programima izgradnje

Sistemi grejanja i mogućnost ozelenjavanja

Industrijski sektor i uticaj industrije na zelenu ekonomiju

Sektor turizma.

Prikupljene informacije predstavljene su u nacrtima izveštaja za svaku opštinu, a zatim su izrađeni konačni izveštaji za svaku od uključenih zemalja. Osim prikaza trenutne situacije u ispitanim oblastima, identifikovane su kritične tačke za razvoj zelene ekonomije u odabranim opštinama i preporuke za njihovo prevazilaženje.