KONTAKT

Zatvaranje kruga: žene u Srbiji na početku i na kraju radne karijere

Zatvaranje kruga: žene u Srbiji na početku i na kraju radne karijere

Uključenost žena u tržište rada u najvećoj meri zavisi od usklađenosti porodičnih i poslovnih obaveza, dok se njihovo pozicioniranje u sferi plaćenog tržišnog rada i mreži porodičnog života predstavlja kao izvor blagostanja. S obzirom na to da se žene suočavaju da nizom prepreka i poteškoća na tržištu rada, znatno teže se visoko pozicioniraju na društvenoj lestvici.

SeConS tim je u saradnji sa udruženjem „Žene na prekretnici“ priredio publikaciju u okviru koje se osvrće na nepovoljan položaj sa kojim se žene suočavaju na početku i na kraju radne karijere. Ključna životna tranzicija, koja za većinu žena predstavlja prelazak iz obrazovanja u zaposlenost, obično je vremenski usklađena sa tranzicijom u brak i/ili roditeljstvo što stavlja u nepovoljan položaj žene na početku radne karijere. U kasnijoj životnoj dobi, odnosno na kraju radne karijere, žene se ponovo suočavaju sa problemom prilikom tranzicije iz aktivnog radnog odnosa u penziju.

Nalazi predočeni u okviru ove studije mogu biti korisni svima koji su odgovorni za sprovođenje politika rodne ravnopravnosti, kao i onima koji okušavaju da unaprede životne uslove građana/ki.