KONTAKT

Umrežavanje protiv siromaštva u Srbiji

Umrežavanje protiv siromaštva u Srbiji

Evropska mreža protiv siromaštva (EAPN) osnovana je 1990. godine i danas obuhvata 31 nacionalnu mrežu i 13 evropskih organizacija. Cilj EAPN-a je zajedničko delovanje na polju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Na inicijativu SeConS grupe za razvojnu inicijativu, proces umrežavanja u Srbiji pokrenut je u okviru programa EU “Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU”. Mrežu protiv siromaštva u Srbiji osnovalo je deset nevladinih organizacija: Autonomni ženski centar, Građanske inicijative, Grupa 484, Amity, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine iz Niša, Edukacioni centar iz Leskovca, Sunce i Romski infomativni centar iz Kragujevca. Tim za socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) takođe je podržao osnivanje Mreže.

Tokom implementacije projekta osnaženi su kapaciteti organizacija članica u oblasti politike društvenog uključivanja i smanjenja siromaštva, organizacija Mreže definisana je statutom, a formirana su i tela Mreže. U junu 2011. godine Mreža protiv siromaštva – Srbija primljena je u punopravno članstvo EAPN na Generalnoj skupštini u Lisabonu, i proširena je učlanjenjem 12 novih članica.

Završetkom projektnog perioda, SeConS je nastavo da koordinira radom Mreže, pa je ona i dalje važan akter koji u zemlji kontinuirano deluje na koordinisan i organizovan način, ne samo kao neposredna podrška, već i na makropolitičkom nivou.

Link: https://www.facebook.com/ProtivSiromastva/ , https://www.eapn.eu/