Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Studija o determinantama i faktorima nasilja nad decom - SeConS
KONTAKT

Studija o determinantama i faktorima nasilja nad decom

Studija o determinantama i faktorima nasilja nad decom

Vlada Srbije planira da u narednom periodu razvije novu Nacionalnu strategiju i Akcioni plan za zaštitu dece od nasilja. Izrada novog strateškog dokumenta zahteva ekspertsku podršku u vidu znanja i preporuka. U tom cilju, SeConS je pripremio opsežnu studiju o determinantama i faktorima nasilja nad decom. Studija je zasnovana na istraživanju koje objedinjuje kritički prikaz postojeće literature i sprovedenih intervencija u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja u Srbiji. Cilj je bio dvostruk:

• Dati sveobuhvatan uvid u determinante i faktore nasilja nad decom;

• Prikupiti informacije o svim sprovedenim intervencijama koje se odnose na nasilje nad decom, kako bi se dale preporuke za unapređenje postojećih i uvođenje novih mehanizama zaštite dece.

Analiza je uključila različite oblike nasilja prema deci: fizičko, psihičko/emocionalno, seksualno, zanemarivanje, eksploataciju, dečije brakove i izloženost različitim rizicima od strukturnog nasilja. Istraživački tim delovao je uz mentorsku podršku međunarodnih stručnjaka sa Univerziteta u Cirihu, a podržan je od strane tehničke ekspertske grupe, koju su činili profesionalci iz akademske zajednice i institucija, kao i oni koji imaju praktično iskustvo u ovoj oblasti.

Reč je o veoma participativnom pristupu koji je povezao istraživanje o determinantama i faktorima nasilja prema deci sa praktičnim politikama i institucionalnim mehanizmima u nastojanju da se prepoznaju dobre prakse, identifikuju slabosti sistema prevencije i zaštite i informišu i unaprede politike i institucionalni mehanizmi (Research to Policy and Practice Process – R3P). U skladu sa tim, u validaciji nalaza i konsultacijama o preporukama za dalje unapređivanje sistema prevencije i zaštite učestvovao je veliki broj aktera na nacionalnom i lokalnom nivou, poput predstavnika/ca institucija vlasti, institucija sistema prevencije i zaštite dece od nasilja, akademske zajednice, nevladinog sektora.