KONTAKT

Strateška studija o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu Strategije 2020 za Jugoistočnu Evropu

Strateška studija o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu Strategije 2020 za Jugoistočnu Evropu

Regionalna Strategija 2020 za Jugoistočnu Evropu (JIE 2020) usvojena je u novembru 2013. godine, nakon dvogodišnjih priprema koje je vodio Regionalni savet za saradnju (RSS). Dokument su usvojile zemlje u regionu: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo, a socijalna ekonomija (SE) je prepoznata kao važan instrument u borbi protiv nezaposlenosti, smanjenja siromaštva i društvene isključenosti.

Opredeljenje RSS da podstakne implementaciju JIE 2020 dovelo je do izrade strateške studije o razvoju SE u regionu. Studija obuhvata pojedinačne izveštaje za svaku zemlju JIE u kojima se identifikuju potencijali SE u regionu, konkretizuju preporuke nacionalnim vladama i predlažu regionalne inicijative koje će pomoći u stvaranju adekvatnog okruženja za razvoj SE.

Kao glavni nedostatak karakterističan za sve zemlje ističe se potpuno odsustvo institucije ili tela koji bi bili posebno odgovorni za koordinaciju sektora SE u celini. Nedovoljno razvijena svest o važnosti uloge koju SE igra u društvenom razvoju i ekonomskom oporavku ima za posledicu nedostatak posvećenosti ključnih aktera u stvaranju stimulativnijeg okruženja za SE.

Formulisane preporuke bazirane su na zajedničkom iskustvu uključenih zemalja (suočavanje sa ozbiljnim makroekonomskim problemima – visoka javna potrošnja, javni dug i budžetski deficit) i usmerene su na razvoj SE kako bi se dostigao stabilan i održiv razvoj.