KONTAKT

Situaciona analiza ranog razvoja dece

Situaciona analiza ranog razvoja dece

Iako predškolsko obrazovanje i vaspitanje (POV) ima značajnu ulogu u ranom razvoju dece, neophodno je dodatno raditi na njegovoj afirmaciji i poboljšanju kvaliteta, da bi se broj upisane dece povećao.

Što se tiče zemalja EU, prema Izveštaju mreže Eurydice za 2014. godinu, uključenost u POV je veoma visoka. Prosečna stopa pohađanja kod trogodišnjaka iznosi 82%, kod četvorogodišnjaka 91%, a kod petogodišnjaka dostiže čak i 95%, što je jedan od ciljeva predviđenih Strategijom Evropa 2020.

Za razliku od evropskog proseka, rezultati MICS 5 (Istraživanje višestrukih pokazatelja položaja žena i dece u Srbiji) pokazuju da je u Srbiji svega 50% dece od 3-5 godina uključeno u predškolski sistem obrazovanja. Osim toga, evidentna je i činjenica da najmanje participiraju oni kojima su ovi programi najpotrebniji, poput najsiromašnije i romske dece.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije odlučilo je da identifikuje prepreke za upis većeg broja dece u predškolske ustanove i da, kroz dijalog sa svim zainteresovanim stranama, dođe do eventualnih rešenja i smernica za buduće politike.

U 10 izabranih opština širom Srbije vođeni su razgovori sa direktorima predškolskih ustanova i grupne diskusije sa roditeljima dece od 3-5 godina koja nisu uključena u POV. Dobijeni rezultati predstavljaju razmišljanje ključnih aktera o značaju POV, objektivnim i ličnim preprekama za upis deteta, kao i načinima za njihovo prevazilaženje. Njihovi stavovi su iskorišćeni za formulisanje preporuka za Ministarstvo i Svetsku banku.