KONTAKT

Rodna ravnopravnost u saobraćaju u Srbiji

Rodna ravnopravnost u saobraćaju u Srbiji

Na inicijativu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije i Koridora Srbije, izrađene su dve studije u okviru projekta „Rodna ravnopravnost u saobraćaju u Srbiji“. Istraživanja su sprovodena u cilju identifikovanja modela mobilnosti i rodno relevantnih prepreka pristupačnosti različitim oblicima transporta. Nalazi ovih studija treba da posluže kao osnova za izradu preporuka i akcionih planova, koji će biti integrisani u nacionalnu strategiju transporta Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Projektom su bile obuhvaćene sledeće aktivnosti:

  • Reprezentativno istraživanje o mobilnosti u Srbiji na uzorku 2400 punoletnih građana i građanki
  • Prostorna analiza pristupačnosti u Srbiji
  • Izrada akcionih planova za podizanje svesti o jačanju rodne ravnopravnosti u sektoru transporta u Srbiji
  • Prezentacija i diskusija o rezultatima tokom radionica sa donosiocima odluka.

Link: https://secons.net/wp-content/uploads/2022/01/136-publication.pdf