KONTAKT

Promocija DevInfo baze podataka lokalnim i nacionalnim donosiocima odluka i olakšavanje njihovog korišćenja

Promocija DevInfo baze podataka lokalnim i nacionalnim donosiocima odluka i olakšavanje njihovog korišćenja

DevInfo je baza podataka namenjena za praćenje razvoja, planiranje i izveštavanje. DevInfo sadrži niz indikatora iz oblasti demografije, ekonomije, obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, poljoprivrede, društvene participacije, saobraćaja i infrastrukture, informisanja i komunikacija, građevinarsta i prirodne sredine. Bazu je razvio Republički zavod za statistiku.

U cilju predstavljanja ove jedinstvene baze podataka lokalnim i nacionalnim donosiocima odluka, kao i stručnoj i široj javnosti, SeConS je sproveo niz promotivnih aktivnosti, koje obuhvataju različite vidove prezentovanja i informisanja o važnosti i načinu korišćenja baze. Diseminacija podataka preuzetih iz DevInfo baze u ilustrativnim formama omogućava kontinuiranu vidljivost baze na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram), stvarajući sliku o raznovrsnosti indikatora i podataka koji su u njoj objedinjeni.

U DevInfo bazi je svim zainteresovanim posetiocima dostupan i Indeks dečjeg blagostanja, koji su razvili SeConS-ovi eksperti za ovu oblast. To je složeni pokazatelj društveno-ekonomskog položaja dece na lokalnom nivou, koji se meri na osnovu četiri osnovne dimenzije: rađanje i zdravlje, obrazovanje, ekonomska razvijenost, socijalni rizici i zaštita. Njegova važnost ogleda se u činjenici da jasno ukazuje na oblasti koje je moguće poboljšati na nivou opštine, kako bi se doprinelo većoj dobrobiti dece. SeConS tim je izradio i profile Indeksa dečjeg blagostanja za 158 opština u Srbiji.

Baza je dostupna na sledećem linku: http://devinfo.stat.gov.rs/diSrbija/diHome.aspx.