KONTAKT

Procena stanja u oblasti socijalne zaštite u Srbiji

Procena stanja u oblasti socijalne zaštite u Srbiji

Projekat “Socijalne usluge za ranjive grupe” je osmišljen u cilju jačanja kapaciteta u oblasti pružanja usluga socijalne zaštite u lokalnim samoupravama širom Srbije. Kako bi se procenili trenutni kapaciteti i dale preporuke za razvijanje programa socijalne zaštite u lokalnim samoupravama, SeConS je sproveo terensku analizu u pet okruga u Srbiji (Srem, Južni Banat, Mačva, Kolubara i Zlatibor). Dobijeni podaci su služili kao smernice da dalju implementaciju projekta i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u pružanju usluga socijalne zaštite.

Na osnovnu precizno definisanih kriterijuma tim SeConS-a sproveo je intervjue sa donosiocima odluka i pružaocima socijalnih usluga na lokalnom nivou u 29 opština širom Srbije. Podaci su prikupljeni u cilju procene trenutnog stanja i mapiranja potreba u oblasti socijalne zaštite. Na osnovu prikupljenih podataka izabrano je 15 pilot opština za implementaciju projekta “Socijalne usluge za ranjive grupe”. SeConS tim je dao preporuke za dalju intervenciju u cilju poboljšanja u oblasti socijalne zaštite u odabranim opštinama.