KONTAKT

Procena potreba sigurnih kuća u 6 gradova u Srbiji

Procena potreba sigurnih kuća u 6 gradova u Srbiji

SeConS grupa za razvojnu inicijativu učestvuje u realizaciji projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, koji realizuje Centar za podršku ženama Kikinda, u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women). Projekat je deo programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru u Srbiji” koji finansira Britanska ambasada u Beogradu.

Osnovni cilj projekta je unapređenje usluge sigurne kuće kao specijalizovane podrške ženama i deci sa iskustvom nasilja u porodici, kako bi prevazišli doživljenu traumu i nastavili život bez nasilja. Ključni deo projekta usmeren je na jačanje kapaciteta sigurnih kuća u skladu sa propisanim strukturalnim i funkcionalnim standardima za pružanje ove usluge. U tu svrhu, SeCons je bio zadužen za utvrđivanje postojećih kapaciteta i procenu potreba sigurnih kuća u šest gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Sombor, Zrenjanin, Pančevo).