KONTAKT

Procena kapaciteta OCD i inicijativa romskog ženskog aktivizma na jugu Srbije

Procena kapaciteta OCD i inicijativa romskog ženskog aktivizma na jugu Srbije

Osnaživanje romskih ženskih inicijativa i organizacija, kao i jačanje saradnje sa lokalnim samoupravama, neophodan je uslov za aktivno učešće Romkinja na lokalnom i nacionalnom nivou. Cilj istraživanja je procena postojećih kapaciteta i raspoloživih resursa organizacija i inicijativa u oblasti romskog ženskog aktivizma, na teritoriji deset gradova Južne Srbije: Prokuplje, Leskovac, Lebane, Bujanovac, Vranje, Babušnica, Vlasotince, Bela Palanka, Aleksinac i Dimitrovgrad.

Kroz razgovor se pokazalo da kapaciteti organizacija variraju. I pored njihovog iskustva i postignutih rezultata, postoji prostor za unapređenje delovanja. U tom smislu, procena resursa odlična je polazna tačka za dalju aktivnost organizacija, jer identifikuje potencijalne slabe tačke i sugeriše njihovo osnaživanje.

Kada je reč o inicijativama, većina njih (56%) je aktivna tek od 2012/2013. godine. Njihove aktivistkinje angažovane su dobrovoljno i nisu formalno deo nevladinih organizacija, pa su i znanja kojima raspolažu raznolika. Poželjno je da se njihov aktivizam dodatno ojača kroz unapređenje znanja o lobiranju, istraživanju i zagovaranju.