KONTAKT

Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost

Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost

„Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost“ je inicijativa koja spaja organizacije civilnog društva aktivne u oblasti ljudskih prava iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Turske, Bugarske, Srbije i Kosova. Svaka članica posmatra problem bezbednosti iz drugačije perspektive, fokusirajući se na određeni aspekt, nivo (lokalni, građanski i regionalni) i oblast delovanja (zagovoranje, šira društvena mobilizacija). S druge stane, povezuje ih težnja ka promenama u bezbednosnim strukturama i u samoj političkoj kulturi, koje bi konceptu ljudske bezbednosti dale centralno mesto.

Cilj inicijative je formiranje regionalne mreže organizacija koje se bave pitanjem ljudske bezbednosti ne samo unutar granica sopstvene države, već i na transnacionalnom nivou. Glavni razlog ovakvog pristupa leži u transnacionalnoj prirodi bezbednosnih pretnji poput “sivih” ekonomija, organizovanog kriminala, siromaštva, socijalne isključenosti i ekstremizma. Mreža takođe teži da uspostavi strukturiranu saradnju između civilnog društva, istraživačke zajednice i zagovarača, čime bi se proces donošenja odluka unapredio.

Osim što je usmerena na jačanje socijalnog kapitala, inicijativa se bavi i formulisanjem preporuka za političke reforme, kao i umrežavanjem lokalnog, regionalnog i EU nivoa u oblasti zagovaranja.

Dosadašnja aktivnost rezultirala je godišnjim izveštajima praćenja stanja ljudske bezbednosti u svakoj od zemalja i specifičnim tematskim izveštajima (dostupno na: http://cn4hs.org/sr/reports/). U okviru projekta, u Beogradu su u saradnji sa Fakultetom bezbednosti održane dve međunarodne naučne konferencije: „Ljudska bezbednost – 20 godina posle“ (2014) i „Treća međunarodna akademska konferencija o ljudskoj bezbednosti“ (2016). U maju 2016. godine održan je Forum o ljudskoj bezbednosti u Sofiji, koji je za cilj imao širenje Mreže. Završna konferencija projekta, pod nazivom „Ljudska bezbednost u doba krize“, održana je u Atini u februaru 2017. godine.

Tokom projekta pripremljen je niz publikacija, kao što su dokumenti za praktične politike u oblasti migracija, nasilja nad decom i poverenja u institucije; zagovarčki dokumenti; studije i regionalni izveštaji o ljudskoj bezbednosti; barometar o ljudskoj bezbednosti.

O konceptu ljudske bezbednosti, akterima koji treba da doprinesu njenom ostvarivanju, pristupima i načinima analize, kao i o brojnim drugim pitanjima vezanim za ljudsku bezbednost saznajte putem on-line kursa, koji je dostupan na: http://humansecuritycourse.info/.