KONTAKT

Otvoreni parlament

Otvoreni parlament

Otvoreni parlament je nastao kao inicijativa CRTE – Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost i drugih organizacija civilnog društva: Nacionalne koalicija za decentralizaciju sa sedištem u Nišu, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava iz Beograda, Zaječarske inicijative iz Zaječara i SeConS grupa za razvojnu inicijativu iz Beograda. SeConS se uključio u inicijativu kao istraživačka organizacija koja može da obezbedi valjane i utemeljene argumente za zagovaranje promena rada parlamenta.

Otvoreni parlament omogućava povećanje vidljivosti i odgovornosti rada Narodne skupštine kao i otvorenu komunikaciju između te institucije i građana, kako bi se građani detaljnije upoznali sa radom republičkog parlamenta i promenili dominantni stav da je Skupština mesto sukobljavanja isključivo stranačkih interesa, umesto institucija koja radi u interesu građana. Koalicija svoj rad bazira na vrednostima koje su sadržane u međunarodnoj Deklaraciji o otvorenosti parlamenata, u čijem razvoju je učestvovao i Otvoreni parlament.

Link: https://otvoreniparlament.rs/