KONTAKT

Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana

Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana

Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa problemom strukturalnih rodnih nejednakosti u svim ključnim aspektima društva. Ovaj projekat sproveden je sa ciljem da osnaži organizacije civilnog društva (OCD) za aktivnije i efikasnije učešće u demokratskim procesima kako bi doprinele unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalom nivou. Nacionalni mehanizmi su prepoznali važnost ove inicijative i svi njihovi predstavnici bili su veoma aktivni u realizaciji aktivnosti tokom projekta.

Ostvarena su dva specifična cilja: (1) Jačanje kompetencija OCD za integrisanje politika rodne ravnopravnosti u institucije lokalne samouprave i ključne javne politike; (2) Poboljšanje saradnje i umrežavanje OCD iz zemalja Zapadnog Balkana (Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore) i iz zemlje EU (Švedska), u cilju podsticanja interkulturnog dijaloga, razmene iskustava i zajedničke akcije usmerene na unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Aktivnosti su doprinele efikasnijem delovanju civilnog društva kada je u pitanju promovisanje rodnih politika na lokalnom nivou i u regionu. Takođe, obezbeđena su sredstva i alati za buduće širenje kapaciteta OCD u oblasti rodne ravnopravnosti u lokalnim politikama i prilagođeni konkretnom lokalnom kontekstu i potrebama. Kao deo alata izrađen je priručnik „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“, koji su podržali nacionalni gender mehanizmi i koji je bio preporučen da se koristi u sve tri zemlje, uz ambiciju da postane deo alata za unapređivanje rodne ravnopravnosti u svim lokalnim zajednicama.

Link: https://secons.net/publikacija/rodna-ravnopravnost-na-lokalnom-nivou-prirucnik/