Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
On line kurs društvene uključenosti - SeConS
KONTAKT

On line kurs društvene uključenosti

On line kurs društvene uključenosti

Kurs je pokrenut sa ciljem da omogući razvoj znanja i kompetencija različitih aktera o socijalnoj uključenosti i time doprinese uspešnijem prilagođavanju institucionalnog okvira, politika i praktičnog delovanja u oblasti smanjenja siromaštva i društvenog uključivanja standardima Evropske unije.

Kurs je u upotrebi u čitavom regionu i namenjen je različitim korisnicima: donosiocima političkih odluka, zaposlenima u državnoj administraciji, predstavnicima i predstavnicama centralnih i lokalnih vlasti i institucija, nevladinih organizacija, studentima i studentkinjama, stručnim krugovima i najširoj zainteresovanoj javnosti.

Pored osnovnog znanja, polaznicima kursa na raspolaganju je i obilje dodatnh informacija, istorijskih primera, literature i internet izvora, a korisnici mogu i da provere stečeno znanje polaganjem testa. Uspešno polaganje testa omogućuje polaznicima da dobiju sertifikat. Kurs je uvršten i u program obuke Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS. Dostupan je na adresi www.inkluzijakurs.info.

Kao odgovor na zahteve polaznika nastala je publikacija “Socijalno uključivanje: koncepti, stanje i politike”.