KONTAKT

Održivi turizam za ruralni razvoj

Održivi turizam za ruralni razvoj

Pet UN agencija (UNDP, UNEP, FAO, UNWTO, UNICEF), u partnerstvu sa nacionalnim institucijama (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i Turistička organizacija Srbije), sprovelo je projekat „Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja“ u Srbiji. U tom cilju bilo je potrebno utvrđivanje strukture i obima ukupnih prihoda od ruralnog turizma, efekata javnih investicija i lokalnih partnerstava u ovom vidu turizma. Kao sekundarni cilj istaknuto je utvrđivanje značaja manifestacija, dečjeg turizma, kao i značaja žena u ruralnom turizmu.

Obimno istraživanje obuhvatilo je svih 19 opština iz 4 regiona u kojima je realizovan ovaj projekat (Centralna Srbija, Istočna Srbija, Južni Banat i Donje Podunavlje). Analiza prikupljenih podataka pokazala je da slaba strukturna razvijenost, nerazvijena ponuda, mala iskorišćenost kapaciteta i drugi faktori, prouzrokuju vrlo niske ukupne prihode od ruralnog turizma. Ovaj vid turizma može biti samo jedan od izvora alternativnih prihoda u regionu, tako da je njegova uloga u održivom razvoju pod velikim uticajem performansi drugih ekonomskih sektora.

Na osnovu dobijenih rezultata, formulisane su preporuke za javne investicije, lokalna partnerstva, manifestacije, dečji turizam i za žene u ruralnom turizmu. Nalazi istraživanja i preporuke predstavljeni su u Izveštaju. Ovaj dokument može biti iskorišćen za kreiranje programa kojima se unapređuje održivost ruralnog turizma i rešavaju problemi seoskih područja poput depopulacije i siromaštva.