KONTAKT

Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju

Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju

U cilju ukazivanja na ključne nejednakosti i usmeravanja kreatora javnih politika ka što efikasnijim merama koje će doprineti poboljšanju u oblasti rodne ravnopravnosti, SeConS grupa za razvojnu inicijativu radi na Nacionalnom izveštaju o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju. Ovaj Nacionalni izveštaj će obuhvatiti izračunavanje i analizu indeksa u šest osnovnih domena života: rad, novac, znanje, vreme, moć i zdravlje.

Prikupljanje svih potrebnih podataka i izračunavanje indeksa rodne ravnopravnosti obavljaće se na osnovu indikatora kreiranih u saradnji Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE) i Republičkog zavoda za statistiku.

Republika Srbija je prva zemlja van EU koja je razvila Indeks rodne ravnopravnosti 2016. godine i 2018 godine. Sve projektne aktivnosti su podržane od strane Agencije za osnaživanje I ravnopravnost žena u Srbiji (UN Women) i sprovodiće se u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku i Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost.