KONTAKT

Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju u 2021. godini

Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju u 2021. godini

U cilju ukazivanja na ključne nejednakosti i usmeravanja kreatora javnih politika ka što efikasnijim merama koje će doprineti poboljšanju u oblasti rodne ravnopravnosti, SeConS grupa za razvojnu inicijativu je pripremila Nacionalni izveštaj o indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju. Ovaj Nacionalni izveštaj obuhvata izračunavanje i analizu indeksa u šest osnovnih domena života: rad, novac, znanje, vreme, moć i zdravlje.

Prikupljanje svih potrebnih podataka i izračunavanje indeksa rodne ravnopravnosti obavljeno je na osnovu indikatora kreiranih u saradnji Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE) i Republičkog zavoda za statistiku.

Republika Srbija je prva zemlja van EU koja je razvila Indeks rodne ravnopravnosti 2016. i 2018. godine. Sve projektne aktivnosti podržane su od strane Agencije za osnaživanje i ravnopravnost žena u Srbiji (UN Women), a sprovodile su se u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku i Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost.

Link: https://secons.net/wp-content/uploads/2022/01/140-publication.pdf