KONTAKT

Nacionalne konsultacije Ujedinjenih nacija za razvojnu agendu posle 2015. godine – Faza 1

Nacionalne konsultacije Ujedinjenih nacija za razvojnu agendu posle 2015. godine – Faza 1

Kao deo globalne inicijative „Svet kakav želimo 2015” u Srbiji su sprovedene široke nacionalne konsultacije pod sloganom “Srbija kakvu želim“. Cilj je bio prikupljanje mišljenja i predloga za nove globalne pravce razvoja i načine prevazilaženja izazova posle 2015.

Dijalog je obuhvatio veliki broj građana Srbije, uključujući pripadnike ranjivih i marginalizovanih grupa, privatni, javni i civilni sektor, političare, medije, različite organizacije i institucije. Kroz proces konsultacija, svi akteri su zajednički identifikovali devet prioritetnih tema koje smatraju relevantnim za period posle 2015.

Na osnovu analize predloga prispelih tokom konsultacija, sačinjen je izveštaj za Srbiju (dostupan na www.srbijakakvuzelim.rs) u kojem su predstavljeni predlozi Ciljeva održivog razvoja i odgovori na nove globalne izazove. Izveštaj je, zajedno sa dokumentima iz ostalih zemalja, korišćen u vidu preporuke za izradu Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine.

Tokom prve faze Post 2015 konsultacija ‘Srbija kakvu želim’ održanih tokom 2013., ljudi u Srbiji su pozvali na razvoj kulture, jačanje duha odgovornosti, tolerancije i društvene kohezije. U skladu sa tim, Srbija je odabrana kao jedna od 6 zemalja u kojima je sprovedena druga faza Post 2015 konsultacija fokusiranih na kulturu i razvoj.

Više informacija o projektu potražiti na www.srbijakakvuzelim.rs.