Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Monitoring i evaluacija projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“ - SeConS
KONTAKT

Monitoring i evaluacija projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“

Monitoring i evaluacija projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“

SeConS grupa za razvojnu inicijativu sprovodi evaluaciju projekta „Unapređenje bezbednosti žena i devojčica povećanjem učinka sigurnih kuća za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, koji realizuje Centar za prava ženama Kikinda. Ovaj projekat je deo programa „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru u Srbiji” koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women), uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Osnovni cilj projekta je unapređenje usluge sigurne kuće kao specijalizovane podrške ženama i deci sa iskustvom nasilja u porodici, kako bi prevazišli doživljenu traumu i nastavili život bez nasilja. Ključni deo projekta usmeren je na jačanje kapaciteta sigurnih kuća u 6 gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Sombor, Zrenjanin, Pančevo), u skladu sa propisanim strukturalnim i funkcionalnim standardima za pružanje ove usluge.

Aktivnosti praćenja i evaluacije će se sprovoditi tokom trajanja projekta, do avgusta 2023. godine, sa ciljem da se isprati i oceni u kojoj meri je projekat ispunio željeni efekat kada je u pitanju poboljšanje kapaciteta i učinka rada sigurnih kuća. SeConS će dostavljati periodične i završni izveštaj na osnovu prikupljenih kvantitativnih i kvalitativnih podataka i analize postignutih rezultata.