KONTAKT

Mladi u Srbiji 2015

Mladi u Srbiji 2015

Uprkos značajnim promenama u Srbiji nakon 2000, još uvek je evidentan nizak nivo integrisanosti mladih u sistem: isključenost iz radne sfere, odlaganje socijalne reprodukcije i zasnivanja porodice, kao i nizak nivo političke i građanske participacije. Da bi se dobila jasnija slika stanja mladih u današnjoj Srbiji, u nesigurnim uslovima produžene tranzicije i pridruživanja EU, realizovan je projekat koji analizira njihova građanska i politička opažanja, kao i lična iskustva.

U sprovedenom istraživanju učestvovalo je 1200 mladih, starosti od 15 do 29 godina. Utvrđeno je da među mladima postoje izražene strukturne razlike. Uprkos deklarisanom optimizmu, oni se i dalje suočavaju sa ograničenjima poput povećanja društvenih nejednakosti, neefikasnog obrazovanja, visoke nezaposlenosti, otežanog puta ka finansijskoj nezavisnosti i dubokog osećaja isključenosti iz politike.

Dobijeni nalazi daju jasnu sliku stavova, percepcija i očekivanja mladih, što je odlična polazna tačka za osmišljavanje razvojnih programa koji na njihove potrebe treba da odgovore. U tom smislu, rezultati predstavljaju smernice koje bi mogle pomoći u kreiranju politika, sa ciljem povećanja stepena integrisanosti mladih i poboljšanja njihovih životnih uslova.

FES i SeConS su u partnerstvu održali 25. maja 2016. okrugli sto i predstavili podatke i najvažnije nalaze donosiocima odluka u Srbiji.