KONTAKT

Migracioni tokovi u zemljama Zapadnog Balkana: tranzit, polazište i odredište 2009-2013

Migracioni tokovi u zemljama Zapadnog Balkana: tranzit, polazište i odredište 2009-2013

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) sprovela je istraživanje sa ciljem podrške vladama zemalja Zapadnog Balkana (ZB) da formulišu adekvatne politike migracija i podignu kapacitete za upavljanje migracijama u odnosu na povećan priliv tokova migracija u zemljama ZB i odliv državljana zemalja ZB sa ciljem traženja azila u zemljama EU. Istraživanje se zasniva na mapiranju glavnih tokova migracija kroz teritoriju ZB u periodu 2009-2013.

Metodologija je obuhvatila desk analizu postojećih studija i izveštaja, prikupljanje podataka uz pomoć standardizovanog upitnika koji pokriva normativne, institucionalne, strateške i statističke aspekte regulisanja migracionih tokova, kao i kvalitativne ankete manjeg obima kroz intervjue sa predstavnicima različitih nadležnih organa, NVO i migrantima.

Na osnovu dobijenih nalaza, formulisane su preporuke koje se odnose na: proširivanje saradnje u regionu i sa zemljama EU, sinhronizaciju zakonodavnih okvira, dostupnost i uporedivost podataka za praćenje situacije i trendova na regionalnom nivou, razvijanje prekogranične saradnje radi efikasnije prevencije ilegalnih ulazaka, integrisanje upravljanja migracijama u lokalne razvojne politike i politike socialnog uključivanja, unapređenje mehanizama za identifikaciju žrtava trgovine ljudima i unapređenje podrške žrtvama trgovine ljudima u određenim aspektima, posebno kada su maloletne.

Rezultati istraživanja i na njima zasnovane preporuke formulisani su u Izveštaju.