Gogo77
Adam77
Sonitoto
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Kaki777
Akun SlotAkun GacorSlot JpMpo SlotAkun ProSlot AsiaRtp SlotSlot OnlineLink SlotSlot PragmaticSlot PgAnti RungkadSlot JepangDepo SlotSlot DanaSlot ZeusSlot MahjongSlot GopaySlot ManiaSlot ThailandSlot OvoSlot Gacor MaxwinIdn Slot GacorAkun Pro ThailandAkun Pro Kambojahttps://slot-thailand.stkippgrisumenep.ac.id/Slot AsiaSlot Jp
Maskulinitet i rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini - SeConS
KONTAKT

Maskulinitet i rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini

Maskulinitet i rodno zasnovano nasilje u Bosni i Hercegovini

Većina istraživanja rodnog nasilja u BiH bavi se prvenstveno ženama, zbog čega slika problema ostaje nepotpuna. Oslanjajući se na rezultate prethodnih studija, ovo istraživanje u fokusu ima preovlađujuće društvene norme, muške stavove i ponašanja, kao i način na koji oni izazivaju nasilje. Donosioci odluka su se odvažili da budu prvi u regionu koji će na ovaj način posmatrati fenomen i saznati na koji način treba da reaguju i razvijaju preventivne programe.

Zbog složenosti fenomena nasilja, istraživanje je sačinjeno od tri međusobno povezane i komplementarne komponente (pripremna faza, kvantitativno i kvalitativno istraživanje), čime je obezbeđena sveobuhvatna slika socijalnih struktura, sa naglaskom na norme i vrednosti, stavove i ponašanja u vezi sa rodnim nasiljem. Razvijen je istraživački alat za istraživanja maskuliniteta i nasilja nad ženama. Uzimajući u obzir dugoročne ciljeve prevencije nasilja i ostvarivanja rodne ravnopravnosti, rezultati istraživanja mogu biti relevantno polazište za programske i političke preporuke, kao i za strateške intervencije u ovom domenu.